Docent peuteryoga

In deze training leer je hoe je op een vrolijke verantwoorde manier peuters een leuke yogales aanbiedt.

Wil jij peuters graag helpen om op speelse wijze yoga kunnen doen?

In de scholing tot docent peuteryoga leer je hoe je dit aan ouders leert in lesverband, zodat ze dit thuis ook kunnen toepassen. Of hoe je dit in lesverband aan groepjes peuters op bijvoorbeeld een kinderdagverblijf aanbiedt.

Docent peuteryoga

 Wat leer je in de scholing?

 

 • vrolijke lessen peuteryoga geven, aansluitend op de ontwikkeling van de doelgroep
 • een goede lesopbouw met kop en staart, van prettig begin, spannend middenstuk tot ontspannen einde
 • hoe je zorgt voor beweging/ontlading enerzijds en ontspanning anderzijds
 • hoe je prentenboeken gebruikt
 • hoe je lessen geeft aan peuters met en zonder ouders
 • hoe je leuke lessen maakt op basis van thema’s (seizoen, sprookje, figuren, etc.)
 • welke yogaspelletjes er zijn en hoe ze te gebruiken met gewenst effect
 • de materialen die je kunnen helpen in je lessen

Hoe is de scholing opgebouwd?

 

 • videolessen
 • opdracht: maak een eigen peuteryogales
 • 1 dag praktijk (ervaren elkaars opdrachten)
Docent peuteryoga downward
Docent peuteryoga ouder kind

Voor wie is deze training geschikt?

Deze training is geschikt als je zelfstandig peuteryoga wilt geven of als je peuteryoga wilt integreren op je werk; dus als je werkt als pedagogisch medewerker, leidster peuterspeelzaal, gastouder etc.

De voorwaarden om mee te doen aan deze training zijn ten eerste een MBO denk- en werkniveau en ten tweede dat je zelf ouder van een of meerdere kinderen bent of op z’n minst regelmatig met kleine kinderen werkt of hebt gewerkt. Er kan naar een zogenaamde VoG (Verklaring Omtrent het Gedrag) gevraagd worden.

Het geleerde kan je toepassen in je eigen praktijk, maar natuurlijk ook als je werkzaam bent op een kinderdagverblijf of een andere plek waar men veel met kinderen werkt. Er gelden geen vrijstellingen voor deze training.

De doelstelling van deze training is dat je leert hoe je een volwaardige peuteryogales opzet, waarin de peuters betrokken en geboeid blijven en ondertussen geprikkeld raken of zich ontwikkelen op de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Crkbo instelling

Dreumeland staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Toetsing door het CRKBO houdt in dat je weet dat je met een instituut te maken heeft dat getoetst is op kwaliteit, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Dreumeland is daardoor een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn.