Docent babymassage voor JGZ

een in-company scholing voor JGZ-verpleegkundigen

Wil jij babymassage inzetten op het consultatiebureau?

Babymassage jgz in company

Deze training tot docent babymassage is een van de weinige trainingen in Nederland die is goedgekeurd door de landelijke Vakgroep Shantalamassage Docenten. Naast dat Dreumeland nauw contact heeft met de vakgroep over vakinhoudelijke zaken en bijvoorbeeld de corona-gevolgen, is Dreumeland ook samen met deze vakgroep betrokken bij een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van babymassage door TNO.

Babymassage jgz massage 3

Wat leer je in de scholing?

 

 • de massagetechnieken
 • de achtergrond van Shantala babymassage
 • de voorwaarden voor de massage
 • de opbouw voor aanleren en de opbouw als baby’s gewend zijn
 • hoe je deze cursus aan gezinnen thuis kan aanbieden
 • mogelijke bijzonderheden bij geboorte, geboortetrauma’s en andere situaties die de massage beïnvloeden (heupdysplasie, keizersnede, voorkeurshouding, stuitbevalling, etc)
 • en nog veel meer …

Hoe is de scholing opgebouwd?

 

 • 2 dagdelen (bij voorkeur in verschillende weken)
 • opdracht: masseer zelf 1 baby’s en schrijf er een verslag over
 • opdracht: leer een ouder de babymassage en schrijf een reflectieverslag
 • lezen: Babymassage (Julia Woodfield), Baby’s (Desmond Morris) 
 • aangeraden om te lezen: Baby in een droomritme (Stephanie Molenaar), Problemen laten bij wie ze horen (G. Lundberg & J. Saunders Lundberg)
Babymassage
Crkbo instelling
Logo vsd def200x50
  • Dreumeland staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Toetsing door het CRKBO houdt in dat je weet dat je met een instituut te maken heeft dat getoetst is op kwaliteit, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Dreumeland is daardoor een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn.
  • Deze training is geaccrediteerd door de Vakgroep Shantalamassage Docenten volgens de laatste accreditatievoorwaarden. Dat houdt in dat deze training, als een van de weinigen (!) voldoet aan de laatste kwaliteits- en inhoudseisen van de vakgroep. Na slaging en een extra training vanuit de vakgroep kan men zich hierbij aansluiten.
    De extra training heet ‘Shantala als respectvolle benaderingswijze en gestructureerde aanrakingsmethode’ en leert je veel over benaderen en aanraken van volwassenen, maar ook kinderen