Onderzoek naar het effect van babymassage

In de zomer van 2021 is dit onderzoek door TNO van start gegaan en zal ongeveer 2 jaar duren. Dreumeland is actief betrokken geweest bij het voortraject, waarin werknemers van JGZ-organisaties werden geschoold om deze technieken aan ouders te leren.

Beeld met logo blije baby onderzoek

Onderzoek naar de effectiviteit van Shantala Babymassage Individueel voor kwetsbare gezinnen

De interventie Shantala Babymassage Individueel wordt momenteel bij enkele JGZ-organisaties toegepast in kwetsbare gezinnen om ouderlijke sensitiviteit te versterken en stress bij ouders te verminderen. De interventie is opgenomen als ‘theoretisch goed onderbouwd’ in de Nederlandse interventiedatabank. Het doel van dit onderzoek is te meten of Shantala babymassage positieve effecten heeft op stress en sensitiviteit van moeders, en groei en ontwikkeling van baby‚Äôs.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO en het Radboudumc, in samenwerking met verschillende JGZ-organisaties waaronder CJG Rijnmond en JGZ Kennemerland.

Daarnaast wordt er meegedacht door een klankbordgroep met vertegenwoordiging vanuit de JGZ (de JGZ-organisaties en het NCJ), onderzoek (LUMC / TNO), ouders (Ouders online) en Shantala babymassage (Anneke Littooij vanuit de VSD en Karin Beumer van Dreumeland).

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de praktijk van de JGZ. Ouders die deelnemen aan de Shantala Babymassage Individueel worden vergeleken met ouders wiens JGZ organisatie nog geen babymassage aanbiedt. De deelnemende ouders vullen op drie momenten een vragenlijst in:

1) bij inclusie, bij ouders in de babymassage-groep voorafgaand aan het eerste huisbezoek,
2) een aantal weken later, voor de babymassage-groep vlak na het laatste huisbezoek
3) wanneer de baby 5 maanden oud is. De vragenlijsten gaan onder andere over sensitiviteit en stress en achtergrondgegevens. Ouders in de babymassagegroep krijgen aanvullende vragen over hun ervaringen met de interventie.

Als de baby 5 maanden oud is, wordt bij de moeder een plukje haar afgeknipt. In dit plukje haar kan het stresshormoon cortisol worden gemeten over een langere periode.

Tot slot vragen we gegevens over groei en ontwikkeling van de baby op uit het JGZ dossier. Eerder onderzoek in andere landen heeft aangetoond dat babymassage positieve effecten kan hebben op de uitkomstmaten die we meenemen in deze studie. Door metingen te vergelijken tussen de groepen met en zonder babymassage, hopen we aan te tonen dat Shantala Babymassage Individueel een effectieve interventie is.

De scholing van de technieken Shantala Babymassage voor de jeugdverpleegkundigen die de babymassage geven, is verzorgd door Karin Beumer van Dreumeland. De dataverzameling loopt tot mei 2023.